Eesti ainus kaubamärk suurte jalgadega meestele! Suurused kuni nr 52.

Müügitingimused


47up.ee
Müügitingimused

Veebipoe 47up.ee (edaspidi: veebipood) omanik on:

OÜ Al Bundy, registrikood 14616035,
Mustamäe tee 55, 10621, Tallinn,
tel. 6 200 586, e-post: info@47up.ee


I Sissejuhatus

1. Käesolevad müügitingimused reguleerivad veebipoe klientide (edaspidi "klient" või “ostja”) ja Al Bundy OÜ vahelisi õigussuhteid.

2. Müügitingimuste järgimine on kliendile kohustuslik.

3. Tellimuse esitamisel avaldab klient, et on käesolevate müügitingimustega tutvunud ja neist aru saanud.

4. Müügitingimuste vastuolu korral imperatiivsete õigusnormidega kohaldatakse viimaseid. Vajadusel (näiteks vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) täiendavad õigusnormid käesolevaid müügitingimusi.

5. Lisaks reguleerivad suhteid kliendiga kauplemise head tavad ning veebipoes kaupade fotode juures avaldatud lisainfo, samuti veebipoe juhised kliendile.

6. Veebipoel on õigus müügitingimusi ning pakutavate kaupade koosseisu ja hindu ühepoolselt ette teatamata igal ajal muuta. Kui klient edastab tellimuse enne muudatuse jõustumist, siis kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused ja hinnad. Kliendil ei ole sel juhul õigust nõuda hinnavahe hüvitamist.

7. Kõik veebipoes kuvatavad kaubad ei pruugi alati laos olemas olla. Sel juhul võtab veebipood kliendiga ühendust ning pakub uut tarneaega või kauba asendamist samaväärse ja sama hinnaga teise kaubaga. Kui klient ei ole pakutuga nõus, siis ta võib keelduda tellimusest ja makstud raha tagastatakse kliendile.

8. Kauba kirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

9. Veebipoele esitatud tellimused vaadatakse üle ja ostjaga võetakse e-kirja teel ühendust hiljemalt tellimuse esitamisele järgneval tööpäeval.

10. Klient peab tellimuse esitamisel sisestama müügilepingu täitmiseks vajalikud andmed (sh. kliendi perekonna- ja eesnimi, tel.nr, e-posti aadress ja kaupade kättetoimetamise viis).

11. Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on veebipoele vajalikud tellimuse täitmiseks. Veebipood ei vastuta kliendi esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või muude sellest tulenevate negatiivsete tagajärgede eest.

12. Kaupade kohale toimetamise aeg Eesti piires on kuni 5 tööpäeva, kui ei ole märgitud teisiti. Üldjuhul jääb kauba tarneaeg alla 3 tööpäeva. Juhul, kui veebipood ei saa mõnda kaupa 5 tööpäeva jooksul tarnida, informeeritakse klienti sellest koheselt. Klient võib sellisel juhul oma tellimuse tühistada ja tasutud summa tagastatakse kliendile.

13. Kaup tuuakse kulleriga vaid tellimuses sisestatud aadressile või pakiautomaati ja antakse üle vaid kliendile. Kolmandale isikule antakse kaubad üle vaid erikokkuleppel kliendiga.

II Kliendi poolne müügilepingust taganemine enne müügilepingu täitmist

14. Kui klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne veebipoe poolt müügilepingu täitmist lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest veebipoele võimalikult kiiresti teatama. Selleks tuleb kliendil saata vastav taganemisavaldus elektronposti aadressil info@47up.ee. Taganemisavaldus peab sisaldama tellimuse numbrit, millest soovitakse taganeda ning vajalikke andmeid (kliendi ees- ja perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, e-posti aadress ja telefoni nr). Veebipood tagastab Kliendi tasutud summa 30 päeva jooksul nõuetele vastava taganemisavalduse kätte saamisest arvates.

15. Kui taganemisavaldus jõuab veebipoeni pärast viimase poolt toodete müügilepingu täitmise alustamist, siis kohaldatatakse ainult müügitingimuste osa V (Taganemisõigus).

III Tellimuse vormistamine

16. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Ekraanile kuvatakse tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu või muu makselahenduse abil.

17. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest veebipoe arvelduskontole. Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

IV Taganemisõigus

18. Pärast kauba kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul.


19. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik või kui kaup osteti füüsilises poes.

20. 14-päevase taganemisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

21. Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele või tasu tagastamisest keelduda.

22. Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus, mille vormi leiab siit: taganemisavaldus ning saata see e-posti aadressile info@47up.ee 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

23. Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

24. Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

25. Veebipood tagastab kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud pärast tagastatava kauba kättesaamist ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel.

26. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva kauba tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

27. Kui ostja on sõnaselgelt valinud veebipoe pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea veebipood ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

28. Veebipoel on õigus taganeda müügilepingust ning nõuda ostjalt kaup tagasi, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna.

V Pretensiooni esitamise õigus

29. Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba kauba üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on veebipoe kohustus. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, aadressil info@47up.ee.
30. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

31. Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, siis parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

32. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

33. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

34. Ostja võib pöörduda ka Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.


eesti et